top of page

Biedermeier Furniture For Sale

"alt=Biedermeier Commode"

Biedermeier Flame Birch Commode
Southwestern Germany, c. 1820s

_img=_BiedermeierCommode.jpg_ alt=_Biedermeier commode with Statuario marble atop three re

Biedermeier Karelian Burl Commode
Austria, c. 1820s

img src=_Swedish Biedermeier Furniture .jpg_ alt=_Swedish Biedermeier desk constructed in

 Biedermeier Desk
Sweden, c. 1820s

Biedermeier Commode.jpg

Biedermeier Elm Commode
Austria, c. 1820s

bottom of page